Alaka Sanyal's Page


Kon Se Tari
(Dedicated to Archana Gupta)


"Thou my everlasting portion
More than friend or life to me
All along my pilgrim journey
Saviour, let me walk with thee".

amra keo janina kokhon aasbe sei somoy, kokhon shunbo sei dak,
kokhon anubhob korbo, " dinan'te nishan'te aebar,
mukto kori dwar,
nih-shob'de cholia jaoa
digonter pan'e."

Ak nirjon shanto dupur a ae sob chinta bhabnar jhuli khule bosechi. pash'e nichu sur a radio-ta khola chilo. hotath ( eta kono kak-taliya ghotona ba aw-hoituki kripa kina janina), kan'e bheshe elo ak nam na jana gayak'er palli-sangeet'er udatta sur a bandha sei chirakalin rahasya-moy Atma-tattwa -----

" Porer jaga, porer jameen,
Ghor banaia ami roi -
Ami to ae ghorer malik noi."

dub-duba -dub jantra- r shonge ae kotha guli muhurte mostisker kosh a kosh a choriey porlo, porer ghore thaka ami-r swarup niey du char kotha bhabte na bhabtei mon ke aapluto kore bheshe elo,

"Ae ghor khana jar jamindari.
Paina tahar hukum-dari,
Ami pai na jamindar'er dekha,
Moner dukkha ka're koi!
Ami to ae ghorer malik noi."

kono ak polli kobir sahaj sur a bandha ae gobhir upalabdhir anuranon aaj o amake tara kore phere.

Sudur atit a boidik Rishi der uchharita sei bishmita prashna, " kuto ajata, kuto yiang bisrishti:"- amra kotha theke elam, ae bishwa charachar sristi e ba holo ki kore? jekhane jonma ba Atmar prokash, sekhanei to mrityu. kintu mrityu to akti rupantar matro- ak prokash theke onno prokash. je nitya, abinashi, som rupi paramatma 'Brikksho iba stabdha dibi tistha- tyeka', nitya poribartan-shil deher aral a je abinashi, aw- paribartania Dehi, tanke janatai to lakkhya. .Janbar ae koutuhal a bojha galo, poth jana nei, charidik andhakaar, nijer patro sunnyo. etai ki tobe sei akjon andher andhakar ghor a kalo beral khonjar moto byapar? mone porlo Rishi uccharito bani, " kshettra-bbiddhi disho aha biprichhote"- janra poth chenen tander kache sathik dik jiggasha korte hoi. aro janlam "Manasaiba idam- aptabyam-- suddha monei tnar prokash hoi. alo phelar jonno akta joralo torch-er moto kichu dorkar, mohajon ra bollen setai holo mon. mon'er khobor nite giey akta dami kotha pelam, " Self discovery is above all the realisation that we are alone".* swami abhedananda bolechen, " The world is not on outside, it is only in our mind".Swamiji bollen, 'Amra moner baire kokhono laf dite parina'. mon ki? kichu sukkhatara kampan ba brittir samasti. er tin ti bhag, 1.abachetan ba achetan, 2. chetan aar 3. paracheton. chaturtha starer sondhan akhono amader gyan buddhir agochar. ether modheye abachetan mon bishal, atal o ananta. purba purba bahu jonmer abong ae jonmer sonchoy kora aw-sankhaya sanskar ekhane thake prasupta, prochhonno o bij-akar a. probuddha ba jagarita hole tader kono konoti cheton moner seema te pounchai. parachetan mon ba suddha gyan er seema te jete parle jib'er deha buddhi lop pai, birat prokritir sathe ak atma - anubhutir sparsha paoa jai. ae samasti ami bodh (bhumoiba sukham, na alpe sukham ashti)e holo atma-gyan ba Brahma gyan - ja amra shokolei kono ak somoy kamona kori kintu akmatro suddha yogi rishi rai er ananda- anubhuti upabhog korte paren. a to galo oti choto kore shastro- kotha.

songsar'er shokol bishoy amra prochondo hishabi kintu kheyal rakhina je amader deha jantra'er pechone akjon jantri aachen. Gita r dwitiya adhaya te Sri Krishna prothomei satarka kore bolechen, " Dehino asmin yatha dehe" - tar por shuru holo tnar sob upodash. ebar proshno holo ki kore shristi ke chere sei shrostra ke dhorbo. Upanishad bolchen, " Noiba bacha na manasa praptung bakya-o na chakkhu-sha", bolchen ,"na ayam-atma probochonena labhya na medhowa na bahudha shruteno" ityadi. Gita-te chotto kore akti sonket deoa aache, "hriddeshe Arjuna sthisthati"- boro dami kotha. Upanishad er rahasya- moy bhasai etai holo 'Guhaa', " Biddhi twang etad nihitang guhayang", param-atma ekhanei bas koren. sahaj o anabadya sanskrita te bolte gele ae Atma "NILA TOYATO MADHYASTHO BIDDYULLEKHEBO
BHASWARA:" arthat ghana krishna jolbhara megh'er modheye jeno bidyut er moto projjwal, etai holo anubhob.

Akhon ae Guhaa-poth niey aktu alochana kora jak. jibon amon moha-moy je sob kichu chere ae Guhaa-te probesh korte amra bhoy pai. bastob jagat er sob alo
nive geleo ae Guhai dipyaman aache ak ascharya alo-- " tong subhrang jyotishang jyoti-stad yad atmobido bidu:". Guhaa mane ki? phank ba abakash ba akash.Upanishad
bolchen, ae atma ke khunjte hole 'dahara-kash' a dhoko, dhoko sei hrid-podma te."yadidam asmin hridoy'e daharang pundarikang beshma"-- eta tnar apan aloy ba beshma
orthat griha. ekhane probesh er poth o tanra dekhiechen. indriya, mon ba buddhir kono alo sekhane probesh korte pare na. akti matro alo r sinri beye ekhane probesh er nirantar chesta kore jete hoi, ta holo 'bak- jyoti'. je mon er sahajjyo niey atokkhon agolam, se amader agiey dilo bakya ba shobder ghor a. mon ke tran kore je sei to mantro. montro shaktir adhikar o upojogitar rahasya'er shuru ekan theke. nijeke akti abong Omkar ke akti- ae duti 'arani' ba yagga-kastha r sahajjyo niey apan sotta r
shonge nibir ghonistha sonjog a o ghorshan a jole uthbe akti alo abong tatei guhaa poth alokita hoei uthbe. sei alor sahajjeye amader tritiya nayan jake amra gyan chokkhu ba dibbya chokkhu boli ta unmilito hobe jar sahajjye amra sei porom sukkhotai pouncho te pari, jekhane 'atma atmani sans- sthita:'. karma, gyan, bhakti je poth diey jai na keno, jop, dhyan, pranayam, namgan, shastro path jai kori na keno, sarbada tikshna najar dite hobe amra kotota ghobhir a dub dite parchi. ae guhaa te probista holei bairer
jagat er shonge biyog, abong Tnar shonge songjog. tai sarbada, "Klesha timira binasho yoga pradipa:" jaliey rakhte hoi. "Hridi- rotnakorer ogadh jol a" jathesta gobhir a
dubte parle dekha jabe dik diganta udbhasita boidurya- manir chota. 'probuddha: sarbada tisthet', ae songoj jate niraba-chhinna hoi tar jonno sarbada satarka thakte hobe. akjon bisista yogini-r bhasai,

" Dipak! jwalna sari rat;
Aaj shuna hai isi path par,
Aaiange mere nath".

amader ghorer kobi bolechen, "Amar bahir duar a kopat legeche, vitor duar khola". ak e anubhuti prokash peyeche Yoga Darpan a-- " Chitta- nadi namo ubhoyo-to bahini/ bahati kalyanaya, bahati papaya cha". dui dik a ae nadir gati - urdhey kalyan er pothe, aar nim'ne paper pothe. : Bishoy-shrota khili kriya'te, bibeka-shrota udghatya'te".
nicher shrot a khil diey uporer phoara khule dao; obhyash o bairagya ke hatiar kore agiey cholo.

Porer jaiga, porer jamite je alpa-sthai 'aram' ba abash sthall, seta kei amra dekhi kintu sei barir jini prakrita adhiswar, jini amader shonge sarba bidha sukh dukkha bhog kore nirdista kaler ses a bari chere chole jaben, take amra dekhte pai na. sudhu tanra dakhen ba anubhob koren jander progga- netra aache. Aitareya Upanishad bolechen, "Ayam abasatha:, Ayam abasatha:, Ayam abasatha:"- tin bar, karon bari ti tin mahala. jagrater mahal, swapna'er mahal abong su-suptir mahal. Katho-upanishad a bola hoeiche, ae deha pur er akadosh dwar, (Onnotro naba dwar). sei pur alo kore jini biraj koren, tanke khunje bar korai amader jiboner uddesya. "So annes- tabya:, So bi- jiggya-sitabya:". 'sethai nishanta jatri ami, choi-tanya sagar tirtha pothe'. amader jibon a, a chara kichu jiggyasar nei. "Atabad eba jiggya- ssyam".
mahal khali kore jini chole jan, "Atod boi tod"-- sei to Ini.

Yama-raja Nachiketa ke janalen, ae pur ke jini ashroy kore thaken sei purush ba choitanya ke jano. Rishi Jaggya-balka chetonar jyoti te sei Atma ke chena'te giey ake ake sob alo, sob jyoti niviey dite dite jachhen. kon tej a amra shokol kormo samapon kori? uttor hobe surya er uttap a. kintu jakhan surya nei, chandra nei, dahika shaktir adhar agni jekhane astitta hin, andhakar a jjakhan shobdo o bakya
porom noi:shobder nithor sunya te abasthan kore, tokhon kon alo jole? Indriy'er alo, moner alo, pran er alo sob e jakhan ake ake astamita hoi tokhon shakaler theke swatantra, nirapekkha rup a ke thake? sei holo 'Atmajyoti'. alo niviey jete jete mul utsa te jakhan pounchai, kono alo e sekhane jolchena, kintu ak anir- bachaniya, swa- tot- sarita dipti te sob kichu dipyaman. ae anubhob er dolai Bhagaban Buddha bole othen, "Aatmo-dipo bhaba". Rishi ra geye uthlen, "tam-eba vantam anubhati sarbang, tasya bhasa sarbamidang bibhati". akmatro Tini 'Bha'--purna alokita, bhaswar, aar sob e to anu-bha, take anusaran korche. 'tasya bhasa' orthat tanr e probhai aar shokoler bibhas, boisista-- alada alada prokash. aaj o akash batash mothita kore anuronita hochhe Maharshi Jaggayabalka er sei bani, "ta-meboikang janatha, annaya bacho bimunchatha, amritasya esho setu:"-- baje kotha charo, sei akmatro ke janar chesta koro, etai amrita-path. par hobar etai akmatro setu, "nanya pantha: vidyote ayanaya".

Tai ashun, amra sobai prarthona kori, amra jeno chitto-nadir goti prokriti urdha mukhi kore, sakal indriya ke antar mukhi kore, obhyash o bairagya dwara shuddha antah-karan a Bak-jyoti ba mantrer sahajjey
Guhaa-te probesh korte pari, sei swaswata, sanatan Atma ke Asti rup a upalabdhi kori. He Pushan! sei satya' er dhakna khule dao, lok er por lok, ak ak ti chetonar bhumir bondha kopat khule dao, "posseyma twa"-- tomake dekhbo. ae dorshon er mahendra kkshon a,"Vidyote hri-daya granthi schidyante sarba- sang- sayah: kkshiyante chasya-karmani tasmin driste porabor a".

Tini o du hat bariey danriey aachen,. "yam- a -boisha brinute teno labhya:". Tini jake baran koren, sei pai. ae je paoa, etai param paoa, shonka- bhoy- shunya paoa, nijer dayitter sob bojha namiey tnar
prosarita alingan a nijeke samarpita kore shakal hariey paoa.


{Ae nibandha tir gothon a Gita, bivinna Upanishad, Abhedananda Darshan o Dr. Gobinda Gopal Mukhopadhaya er rochonar sahajjya neoa hoeiche.)

 


Back to Alaka Sanyal's Page

Click here to send me an email message

(c) Alaka Sanyal 2004